Credits

COPYRIGHT

In toepassing van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, en in het algemeen van de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, is het verboden de gegevens, de presentatie of de organisatie van de website geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, te reproduceren voor een ander gebruik dan privégebruik, alsmede te verkopen, te verspreiden, uit te geven, uit te zenden, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of mee te delen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Child Focus.

Deze website is gemaakt door iRaiser.

Het is gebaseerd op Open Source software (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix).